Политика на квалитет

Општина Карпош работи со ISO 2008

ЛЕАП 2011-2017

Детска химна - Карпош

animated gif how to

animated gif how to

animated gif how to

 
Општина Карпош
Адреса:
ул.Радика бр.9 (Карпош 3)
1000 Скопје
Република Македонија

E-пошта: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.
телефон: тел: 02/ 3061-353
http://karpos.gov.mk/

Информации: Работното време на Општина Карпош е од понеделник до петок, од 07:30 до 15:30 часот.
Пауза од 11:30 до 12:00 часот.Жиро-сметка на Општина Карпош

Трезорска сметка – 1 000 000 000 630 95,
Депонент – Народна банка на РМ,

Уплатна сметка – 840 179 031 82,

Приходно конто – 722 315,

Програма - 00