Политика на квалитет

Општина Карпош работи со ISO 2008

ЛЕАП 2011-2017

Детска химна - Карпош

animated gif how to

animated gif how to

animated gif how to

 

Изложба на фотографии на тема: Кога „таткото“ се грижи ...

image ПОКАНА

Денес, понеделник (18.3.2013) со почеток во 11.30 ч во просториите на надвозникот „Влајко“ ќе се одржи изложба на 20 фотографии на тема: „ Кога „таткото“ се грижи ...“ Изложбата ќе ја отвори кандидатот за градоначалник на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Темата на изложбата ќе биде посветена на се она што во изминатиот период е направено за старите изнемоштени лица, лицата со попреченост и за најмладите.