Детски градинки

МАЈСКИ ЦВЕТ

 majskicvetskopje@gmail.com

Директор Снежана Подгорец -Радиќ
моб.тел. 070 351 668
Воспитно-згрижувачки кадар 60
Вкупен број на деца 588

Објекти

  • Тафталиџе – ул. „Римска“ 2б - тел.3066788
  • Тафталиџе 1 – ул. „Варшавска“ 15 - тел. 3071602
  • Тафталиџе 2 (матичен објект) ул. „Женевска“ 4 тел. - 3068097
  • Тафталиџе 2 ул. „Женевска“ 4 (барака кон матичната) - тел. 3068097

 

 

ОРЦЕ НИКОЛОВ

gradinka_orcenikolov@yahoo.com

Директор 
моб.тел. 
Воспитно-згрижувачки кадар 53
Вкупен број на деца 607

Објекти

  • Карпош 3 (Матичен објект) – ул. „Драгиша Мишовиќ“ б.б. - тел. 3068 945
  • Карпош 4 – ул. „Разловечко Востание“ бр.20 - тел. 3075 852
  • Карпош 2 – ул. „Бранислав Нушиќ“ бр.6 - тел. 3071 547

 

 

ПРОЛЕТ
gradinkaprolet@yahoo.com

Директор Вита Јаковлевска
моб.тел. 070 305 515
Воспитно-згрижувачки кадар 60
Вкупен број на деца 602

Објекти

  • Козле (матичен објект) – ул. „Миле Поп Јорданов“ бр.76 - тел. 3082 737
  • Пролет 2 –ул. „Милан Марковиќ“ бр.41а. - тел. 3085 701
  • Сончогледи –ул. „Франц Прешерн“63 (Влае) - тел. 2041626

 

 

РАСПЕАНА МЛАДОСТ ул. “Руџер Бошковиќ“ 6

raspeana@yahoo.com

Директор Ели Грибовска
моб.тел 070 553 040
Воспитно-згрижувачки кадар 19
Вкупен број на деца 197
(оваа градинка има само еден објект)