ПОЛИЦИСКО – ГРАЃАНСКИ ПАТРОЛИ ВО КАРПОШ

 

Претставници од ПС Карпош и од СВР Скопје, заедно со локалната самоуправа и граѓаните од урбаните заедници во Карпош, организираат т.н „полициско-граѓански“ патроли со цел да се зголеми јавниот ред и мир, како и да се превенираат имотни и други деликти. 

Договорени се следните термини за одржување на средби со граѓаните:

 

Уз   Тафталиџе 2

На ден 28.05.2018.година  во  19 часот

Лице за контакт  Горан Велкоски тел.078-486-928

 

Уз  Влае  1

На ден  31.05.2018.година  во  19 часот

Лице за контакт  Ненад  Зафировски  072/268-053

 

Уз  Влае  2

На ден 05.06.2018.година  во  19 часот

Лице за контакт  Весна  Филиповска  077/922-315

 

 

УЗ  Нерези

На ден 08.06.2018.година во 19 часот

Лице за контакт  Сеад  Мехмети тел.078/487-623

 

УЗ  Владо  Тасевски

На ден 12.06.2018.година  во 19 часот

Лице за контакт Елена Ѓурчилова тел 078/486-927

 

УЗ  КЈП и ПБК

На ден 19.06.2018.година во 19 часот

Лице за контакт Велика Стојановска тел.078/486-953

 

УЗ  Злокуќани

На ден 22.06.2018.година во 19 часот

Лице за контакт Гаши Садри тел.078/486-923

 

МЗ  Бардовци

На ден 26.06.2018.година  во 19 часот

Лице за контакт Миле Божиновски тел.075/348-708