Реконструкција на покриви

 Потребни документи ( барања) за реконструкција на покриви на згради и индивидуални куќи

 

НОВИ ЈАВНИ ПОВИЦИ ОД 17.03.2017

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СОПСТВЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА КРОВНИТЕ ПОКРИВАЧИ ОД АЗБЕСТ ЦЕМЕНТНИ ТАБЛИ СО РЕБРАСТ ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ

Преземете го јавниот повик на следниов линк ЈАВЕН ПОВИК 

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СОПСТВЕНИЦИ НА СТАНОВИ ВО КОЛЕКТИВНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА КРОВНИТЕ ПОКРИВАЧИ ОД АЗБЕСТ ЦЕМЕНТНИ ТАБЛИ СО РЕБРАСТ ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ

 

Преземете го јавниот повик на следниов линк ЈАВЕН ПОВИК 

 

 

БАРАЊЕ  ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ ОД АЗБЕСТ ЦЕМЕНТНИ ТАБЛИ СО РЕБРАСТ ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ НА СОПСТВЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ

Преземете го барањето на следниов линк БАРАЊЕ 

 

БАРАЊЕ  ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ ОД АЗБЕСТ ЦЕМЕНТНИ ТАБЛИ СО РЕБРАСТ ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ НА СОПСТВЕНИЦИ НА СТАНОВИ ВО КОЛЕКТИВНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 

Преземете го барањето на следниов линк БАРАЊЕ