Советници

Советници со мандат 2017-2021 година

 

Р.БР.

Име и презиме

Тел.бр

E- mail:

Полит. партија

 

1.

 

ДУШКО ВЕСКОВСКИ

 

 

 

СДСМ 

 

2.

 

НАТАША ПЕЛИВАНОВА

 

 

 

СДСМ 

 

3.

 

ДИМИТАР ОРОВЧАНЕЦ

 

 

 

НОВА АЛТЕРНАТИВА

 

4.

 

ФИЛИП ДАСКАЛОВСКИ

 

 

 

СДСМ 

 

5.

 

АЛЕКСАНДАР АНЃУШЕВ

 

 

 

ДОМ

 

6.

 

БИЛЈАНА КОСТОВА

 

 

 

СДСМ

 

7.

 

АНДРЕЈ МАНОЛЕВ

 

 

 

СДСМ 

 

8.

 

ЕМИЛИЈА РИЗЕСКА - СПАСОВА

 

 

 

ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА

 

9.

 

ВЛАДИМИР КРОНЕВСКИ

 

 

 

ДЕМОКТАРСКИ СОЈУЗ

 

10.

 

ЛИЉАНА ТРАЈАНОСКА

 

 

 

СДСМ 

 

11.

 

ВЛАДИМИР СТАНИВУКОВИЌ

 

 

 

СДСМ 

 

12.

 

ЗЕЈНЕЛ КУЧ

 

 

 

СДСМ

 

13.

 

ДИМИТАР ЗИМБАКОВ

 

 

 

СДСМ 

 

14.

 

МИКИ ФИЛЕВ

 

 

 

СДСМ 

 

15.

 

САШО ЛАЗАРОВСКИ

 

 

 

ВМРО ДПМНЕ

 

16.

 

ТОНИ ЈАРЕВСКИ

 

 

 

ВМРО ДПМНЕ

 

17.

 

ДАНИЕЛА ШТЕРЈОВА

 

 

 

ВМРО ДПМНЕ

 

18.

 

ТОМИ КЕПЕВСКИ

 

 

 

ВМРО ДПМНЕ

 

19.

 

ПРЕДРАГ СТАНКОВСКИ

 

 

 

ВМРО ДПМНЕ

 

20.

 

СВЕТЛАНА ПАНДИЛОВСКА

 

 

 

ВМРО ДПМНЕ

 

21.

 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА

 

 

 

ГРОМ

 

22.

 

ГОРАН МИХАЈЛОВ

 

 

 

ГРОМ

 

23.

 

БРАНКО РИСТОВ

 

 

 

ЛЕВИЦА