Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален Урбанистички План за Градска Четврт Ј03, блок 7, Општина Карпош, Скопје.

 Објавуваме соопштение за организирање на 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03, БЛОК 7

 

На следниов линк можете да го погледнете соопштението