Интервју на Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски за Europian Times

КАРПОШ: УСПЕШНА ЕВРОПСКА ПРИКАЗНА

Карпош: Успешна европска приказна

Интервју на Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски за Europian Times