ПРОШИРЕНА УЛИЦАТА 6 ВО БАРДОВЦИ

 Денеска, Општина Карпош спроведе градежна активност во населбата Бардовци, каде што изврши проширување на улица 6, со поставување на нови рабници. Коловозот се протега во просечна широчина од 3,40 метри.