ЗАШТИТНИ СТОЛПЧИЊА И КАЈ АНТИКО

   За поголема заштита на пешаците, како и  да се превенира злоупотреба од камионите што вршат дотур на роба во околните маркети, денеска поставивме заштитни столпчиња позади ТЦ Антико.Тие се поставени од сите страни на пешачката патека.