ПОТВРДИ ЗА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО КАРПОШ

 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев денеска ги додели потврдите на асистентите за децата со посебни потреби, кои во изминатата учебна 2017/2018 година претставуваа вистинска поддршка за овие лица во воспитно – образовниот процес во основните училишта во Карпош.

Станува збор за проект на локалнатаа самоуправа во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Програмата за развој на Обединети нации (UNDP).

Богоев посочи дека овој проект овозможува побрзо вклучување на децата со посебни потреби во училиштата, полесно следење на наставната програма и отстранување на бариерите во комуникацијата меѓу сите чинители во образованието.

Присутните асистенти на средбата ги споделија и своите искуства од изминатата година. Беше посочено дека е потребно намалување на бројот на ученици во паралелките, со намера да се обезбеди поголемо внимание во текот на часовите и да се зголеми комуникацијата меѓу децата со посебни потреби и наставниците.

Исто така, една од придобивките на овој проект е што за асистенти се ангажираат невработени лица, со што стануваат поконкурентни на пазарот на трудот.

Општина Карпош ќе продоли и во учебната 2018/2019 година да обезбедува асистенти за децата со посебни потреби, а веќе  се потпишаа и меморандуми за соработка меѓу локалната самоуправа и сите десет основни училишта во Карпош.